Har du rätt pris på bredbandet?

I månadsskiftet april-maj i år blev Fredsberg Fiber tvungna att gå från Openbit till Bösnet som kommunikationsoperatör och portal för fibertjänster. Oturligt nog sammanföll vår övergång med att en av internetleverantörerna, bolaget A3, gick ihop med Bredband2. Det gamla bolaget A3 listade sig därför aldrig på byanätsinloggningen på Bösnet. Våra medlemmar som tidigare haft A3 och som inte själva bytt leverantör vid övergången till Bösnet flyttades automatiskt över till Bredband2 i samband med sammanslagningen i juni.

Nu har det kommit till vår kännedom att Bredband2 åtminstone i vissa fall inte uppmärksammat att det var skillnad på stadsnätskunder och byanätskunder när de tog över efter A3. Därför kan det ända att några av er fortfarande betalar fel pris för er fiberuppkoppling!!

Vi ber därför er medlemmar som har Bredband2 att kontrollera er månadsavgift på senaste fakturan och jämföra denna med priset på Bösnet: https://byalag.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1. Skulle det vara så att ni betalar fel pris behöver ni kontakta Bredband2 och reglera detta! Be att få tillbaka den sammanlagda mellanskillnaden som ni betalt för mycket för alla månader sedan övergången till Bredband2 i juni månad!

Resultat av enkäten

För några månader sedan bad vi er att svara på en enkät om föreningarnas framtid.

Resultatet visar att en överväldigande majoritet förordar försäljning av föreningarna och de flesta önskar i första hand en försäljning till VänerEnergi. Vi kommer därför att ta ytterligare steg mot detta under året och räknar med att komma med de första skarpa förslagen till nästa års stämma. Räkna ändå med att hela processen fram till en försäljning kommer att ta några år, med anledning av alla avtal som behöver ses över.

Resultatet av Fredsberg Fiber Västras enkät

Resultatet av Fredsberg Fiber Östras enkät

Nya avtalet – hit ska du vända dig

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar att det nya avtalet som fiberföreningen tecknat inte är med kommunikationsoperatören Bösnet utan med stadsnätsägaren VänerEnergi som äger stamnät och teknik för belysning av vårt nät. Därför ska du nu vända dig till VänerEnergi vid tekniska problem med din anslutning så som exempelvis trasig ONT – ”tekniklåda”, och inte som förut direkt till kommunikationsoperatören.

Du kan fortfarande börja med i första hand att vända dig till din tjänsteleverantör om du saknar tjänst utan uppenbar anledning. De kan kontrollera om signalen går fram till din tekniklåda som den ska och att inget är fel i fakturering eller avtal med dem.

De gånger du ska vända dig till oss i fiberföreningens styrelse är om fibernätet skulle skadas, till exempel på grund av vilt eller oavsiktlig avgrävning.

Om bredbandstjänster på Bösnet

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att alla tjänsteleverantörer inte är representerade på byalagsingången på bösnet: https://byalag.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1

Om din befintliga tjänsteleverantör INTE finns på denna lista kommer du antagligen INTE heller att erbjudas det förmånliga pris som följer föreningens avtal med VänerEnergi.

Om du betalar mer per månad för din tjänst än vad tjänsterna kostar på länken ovan bör du överväga att säga upp ditt befintliga avtal och teckna ett nytt avtal med någon av dessa leverantörer!

Flera av våra medlemmar har till exempel haft A3 som tjänsteleverantör. Detta bolag håller på att gå ihop med bredband2 vilket är anledningen till att de valt att inte lista sig bland byanätstjänsterna.

Korta avbrott att vänta på torsdag förmiddag

Fredsberg Fiber Västra växer och i samband med att två nya anslutningar ska kopplas in på torsdag kommer ett antal omkopplingar behöva ske i vårt centrala nodskåp. Detta innebär att flera medlemmar kan uppleva korta avbrott i sin fibertjänst under torsdag förmiddag. Arbetet är planerat mellan klockan nio och elva.

Årsmöte 2020

Nu har vi kört det första digitala årsmötet. Styrelsen satt vid Per-Eriks köksbord med så mycket avstånd som möjligt mellan sig. Årsmöte via video konferans, vilket fungerade bra.

Möte med vår kommunikationsoperatör Fastbit i Fredbergs Bygdegård. Våra avtal går ut, vad har de att erbjuda? Närvarande är Fredberg Fiber Västra och Östra samt Böckersboda-Håttorp Fiberförening. Brett mellan stolarna, i Corona tider får man anpassa sig så gott det går.

Stämma Fredsberg Fiber Västra

Nu närmar det sig årsstämma för Fredsberg Fiber Västra.


Vi samlas i Fredsbergs Bygdegård den 25:e april kl 19.


Ärenden för beslut anmäles till Björn Thorell bjorn@fredsbergfiber.se 

Hälsningar 
Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra genom
Anna Hagström