Stämma Fredsberg Fiber Västra

Nu närmar det sig årsstämma för Fredsberg Fiber Västra.


Vi samlas i Fredsbergs Bygdegård den 25:e april kl 19.


Ärenden för beslut anmäles till Björn Thorell bjorn@fredsbergfiber.se 

Hälsningar 
Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra genom
Anna Hagström

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10649)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10649 (1)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2018-04-25 10:44:15Starttid:2018-05-16 01:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-05-16 04:00:00Område:Töreboda-MariestadBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:2018-05-16 1:00-4:00: Planerat avbrott för kunder i Töreboda-Mariestad. Vänerenergi utför underhåll i nätet och det kan förekomma avbrott under angiven tid.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10648)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10648 (1)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2018-04-25 10:30:17Starttid:2018-05-09 01:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-05-09 04:00:00Område:Lyrestad-GullspångBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:2018-05-09 1:00-4:00: Planerat avbrott för kunder i Lyrestad-Gullspång. Vänerenergi utför underhåll i nätet och det kan förekomma avbrott under angiven tid.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10492)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10492 (3)Ärendeid:AvslutatÄrendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2018-04-17 08:02:56Starttid:2018-04-04 01:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-04-04 04:00:00Område:Mariestad, Töreboda, Hova, GullspångBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Planerat avbrott 2018-04-04 01:00-04:00 i Openbitnätet i Mariestad, Töreboda, Hova, Gullspång (Vänerenergis nät, Skagerns Energis nät, samt fiberföreningar anslutna till VEABs nät. Avbrott kan ske under aviserad tid.

AVSLUTAT

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10561)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10561 (1)Ärendeid:Sappa Digital TV 20180420Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:FiberkabelStatus:PlaneratStatustid:2018-04-13 14:49:13Starttid:2018-04-20 00:01:00Förväntas vara åtgärdat:2018-04-20 06:00:00Beskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Pga Vägbygge i Falköping kommer fiberkabel att flyttas. Sappa DigitalTV drabbas därför av störningar under natten 20180420 mellan kl 00-06 som längst. Analog TV påverkas inte förutom kanalerna 3,5,7.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

Årets årsstämma Fredsberg Fiber Västra

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma

Tisdag 24:e april 2018

kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Anmälan om ärenden att fogas till dagordningen mottages gärna i förväg till sekr Björn Thorell, bjorn@fredsbergfiber.se. Vid ärenden för beslut av stämman krävs föranmälan.

Kaffe med tilltugg serveras             

Välkomna!                                           

Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra ek. för.

 

 Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om minskning av medlemsinsatsernas belopp (återbetalning)
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 17. Övriga ärenden
 18. Aktuell information
  1. Samverkan med andra föreningar framöver
  2. Underhåll av anläggningen
 19. Mötets avslutande

 

 

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10492)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10492 (2)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2018-04-03 15:26:47Starttid:2018-04-04 01:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-04-04 04:00:00Område:Mariestad, Töreboda, Hova, GullspångBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Planerat avbrott 2018-04-04 01:00-04:00 i Openbitnätet i Mariestad, Töreboda, Hova, Gullspång (Vänerenergis nät, Skagerns Energis nät, samt fiberföreningar anslutna till VEABs nät. Avbrott kan ske under aviserad tid.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10085)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10085 (2)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:FiberkabelStatus:PlaneratStatustid:2018-01-03 17:00:59Starttid:2018-01-15 00:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-01-15 02:00:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Avbrott i 15 minuter, gäller slutkunder som har tjänsteleverantörer: Riksnet, Alltele, T3, samt Kalejdo (IP-TV samtliga tjänster). Gäller Fastbits kunder i Vara kommun, som är anslutna via Svenska Stadsnät.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9825)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9825 (1)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2017-11-10 13:46:58Starttid:2017-11-14 05:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-11-14 05:20:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Planerat avbrott ca 5 minuter under tiden 2017-11-14 5:00-5:20. Påverkar följande: kunder hos tjänsteleverantörer Fastbit, T3, Riksnet, Bredband2, Kalejdo (IPTV).

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9543)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9543 (1)Ärendeid-beskrivning:FörbindelsenummerStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2017-10-05 14:30:26Starttid:2017-10-09 10:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-10-10 17:00:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Underhållsarbete, uppgradering av system, sker 2017-10-09 – 2017-10-10. Nya tjänster kan inte startas under tiden som uppgraderingen pågår. Befintliga tjänster ska inte vara påverkade.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara