Aktuell information Från Fredsberg Fiber Västra

I samband med kallelsen till årsstämma skickades följande information ut till medlemmarna:

Målet för anläggningen av nätet är att allt ska vara klart och driftsatt under 2014, eftersom vi behöver göra vår slutredovisning till länsstyrelsen för det stöd vi fått.

För att åstadkomma detta gräver vi just nu med två grävlag, ett lag från WLM i egen regi, och ett lag på uppdrag av VänerEnergi för de samförlagda sträckorna där elkabel ska grävas ner. WLM kommer även att starta upp blåsning av fiber i de slangar som redan är nedgrävda inom en snar framtid. Mer information om hur arbetet fortskrider får du om du kommer på årsstämman.

Du som fastighetsägare kan redan nu titta på det utbud av tjänster som finns på www.openbit.se (välj ”beställ tjänst” ingång byalag). Lägg märke till att det öppna nätet verkligen leder till prispress; priserna på bredband för internet är betydligt lägre än när vi gjorde våra prisjämförelser för ett år sedan. T ex kan du få snabba 60/30 Mbit/s från T3 för bara 147 kr/mån. (byanätsavgift tillkommer)

Tänk på att inte gå in i för långa bindningstider på dina nuvarande abonnemang för TV, internet och telefoni samt att du kan behöva byta e-postadress om du har en adress som är knuten till ett ADSL-abonnemang.

Vad det gäller TV kan det vara bra att veta att om man bara har gratiskanalerna så får man fortsätta att titta på dem via antenn. TV via fiber får man om man väljer att teckna Fastbits kabel-TVpaket med 19 kanaler för 135 kr/mån samt ev. tilläggspaket från Sappa.

Fiberföreningen står för monteringen av den signalomvandlare dit bredbandsrouter, TV-antennkabel och telefoni ska dras. Vill du inte ha TV-tjänster eller fast nätverk utan bara trådlöst så är det enkelt att koppla in en vanlig router i signalomvandlaren med hjälp av en vanlig patchkabel, likadan som du idag kanske har inkopplat i ett ADSL-modem. Tänk på att äldre trådlösa routers kan begränsa kapaciteten på ditt nätverk. Om du beställer 100 Mbit/s så måste din router kunna hantera hastigheten för att du ska kunna få ut i närheten av den hastigheten trådlöst. Behöver du hjälp med nätverksinstallation av TV eller bredband hemma i samband med fiberdragningen så kan de flesta el-firmor göra sådant arbete, t ex Elektronikhuset eller Eliit.

En kedjegrävare

Det råder febril aktivitet i hela Fredsberg på fiberfronten som vi tidigare berättat. Vänerenergi gräver de sträckor vi ska samförlägga. De har bland annat anlitat Wikstrands maskin för uppdraget. Här är deras stora kedjegrävare som används på de sträckor som inte innehåller för mycket sten, framför allt åkermark.

IMAG2766

Dags för Årsstämma!

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening
kallas härmed till årsstämma

Tisdag 20 maj 2014
kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fortskridandet av grävningen av fibernät i området och om anslutningen av din fastighet. (anmälan om övriga ärenden enligt dagordningen mottages gärna i förväg till sekr Björn Thorell, bjorn@fredsbergfiber.se)

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!

Årsstämmans dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller    förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 14. Övriga ärenden
 15.  Aktuell information
 16. Mötets avslutande