Lägesrapport för Fredsberg Fiber Västra

image

Här ser vi en fiberbrunn i en beteshage vid Nolåsen Sörgården. I större delen av området har vi skåp istället för brunnar men där det går betesdjur måste fiberskarvarna grävas ner i brunnar i stället för att skåp inte får vara i fred.

Nu är fibern inblåst och svetsad och elektronikskåp är monterade i fastigheterna i Äng, Atterud, Haga och Äskekärr. Här återstår bara kontrollmätning av anslutningarna så ska området kunna tändas upp.

I området Hulteboda, Nolåsen, Kvarnbolet, Apetorp, Torstorp och Levsäng pågår grävning till de sista fastigheterna och blåsning av fiber.  Detta ska vara klart denna vecka. Sedan tar WLM ett par veckors sommaruppehåll från grävning och fiberblåsning. När de kommer tillbaks i augusti fortsätter de med arbetet i Hajstorp och från Nolåsen upp mot Klubbetorp och Snapa.

Senaste nytt i Västra

Vi i Fredsberg Fiber Västra har skickat in en reviderad budget och ansökan om förlängt slutdatum till länsstyrelsen som beviljat detta. Det nya slutdatumet är 30 november 2014 varefter vi har 3 månader på oss att komma in med alla handlingar som krävs för slutredovisning så att vi kan få ut vårt stöd.

Den nya lägre budgeten innebär att kravet på offentlig upphandling släpps.

I övrigt behöver vi ligga i för att få allt klart till slutdatum. VänerEnergi har kört hårt med sina samförläggningsåtaganden och berättade på sitt byggmöte härom veckan att de tror sig vara klara med båda områdenas grävning senast i slutet av september.

WLM har haft lite bekymmmer med fiberblåsningen då den kanalisation som lagts ner i Haga-Äng området är klämd på några ställen. Dessutom är marknaden för fiber överhettad i Sverige och det är svårt att få tag på de kvantiteter fiberkabel som vi behöver. Detta har bland annat resulterat i att vi har fått använda kortare fiberkabel och sätta en extra fiberbrunn med de svetsningar som tillkommer.

Just nu gräver WLM ifrån Nolåsen-korsningen och söderut för att ansluta till den befintliga kanalisationen vid Nolåsen Sörgården. När denna är grävd och blåst och Elektronikhuset har svetsat och monterat skåp i alla fastigheter kan Haga-Äng området tändas upp som första delområde inom Fredsberg Fiber Västra. Detta kommer dock dröja ett antal veckor efter semestrarna.

 

En summering av årsmötet för Fredsberg Fiber Västra

Den 20:e maj 2014 hade Fredsberg Fiber Västra årsmöte.

Ett trettiotal medlemmar samlades på  bygdegården.

Förutom årsredovisning samt information om projektets ekonomi och fortskridande togs följande beslut:

Omval till styrelsen av Erik Henningsson (ordförande), Björn Thorell  och Gert Lundin (suppleant) vilket innebär en oförändrad styrelse för kommande verksamhetsår.

Till valberedning inför nästa årsstämma valdes Kjell Andersson, Karolina Hallborg och Katrine Johansson

Protokollet i sin helhet:1983_001