Driftstörningar

Nu var det länge sedan jag hann sätta mig ner och uppdatera fiberbloggen för Fredsberg Fiber Västra. Tyvärr är det inte bara glada nyheter jag har att komma med.

Vi har drabbats av en hel del driftstörningar för de medlemmar som har fått sin mediaomvandlare monterad. Flera medlemmar har inte kunnat teckna bredbandsavtal med någon tjänsteleverantör. När man har nått Openbit via mediaomvandlaren har inte systemet kunnat identifiera den adress man surfar in från. Nu när vi har påtalat problemet FLERA GÅNGER för våra entreprenörer så har vi nu blivit lovade att grundorsaken ska vara hittad och systemet korrekt inom närmaste dagarna. Vi är INTE nöjda med hur detta har blivit för er medlemmar som drabbats!

Vi drabbades förra fredagen av att nätet släcktes helt en stund på förmiddagen, i samband med en skada på stamfiberledningen i Lyrestad som binder ihop vårt nät med omvärlden. Detta var i och för sig inte så långvarigt men fick oss att inse att vi i styrelsen behöver ett system för att bli meddelade om dylika incidenter av vår kommunikationsoperatör. Det var samma skada som fick hela Törebodas fibernät och mycket av mobiltrafiken att gå ner under fredagen.

Några medlemmar har också drabbats av röda lampor i sina mediaomvandlare av olika skäl. Olyckligt, men tyvärr är det nog normalt att någon mediaomvandlare kan vara felaktig, någon fiberskarv felsvetsad och liknande. De av oss kända felen ska ha åtgärdats ganska snabbt. Sitter du på en mediaomvandlare med röd lampa så felanmäl det genast till Fastbit eller till någon av oss i styrelsen.

Montörerna som har varit ute och monterat mediaomvandlare hos er har varit lite otydliga i sin information, vilket har lett till att några har försökt koppla upp sig innan de fått tre gröna lampor, medan andra har uppfattat att de inte får ansluta mediaomvandlaren till elnätet förrän de fått ytterligare information från Fastbit, vilket sedan inte kommit.

Nåväl, nu är det slutgnällt över saker som inte fungerat. Vad gäller färdigställandet av nätet känner vi oss relativt lugna att vi ska kunna bli klara i tid före årsskiftet och den deadline för stödet som vi har i samband med detta. Vad gäller grävning återstår nu tre fastigheter i Hajstorp. Blåsning av fiber sker för fullt uppe i Fredsbergs by och fortsätter sedan ner mot Mårby som blev färdiggrävt i veckan. Två medlemmar söder om Mon saknar fortfarande mediaomvandlare som de ska få inom kort. Sedan fortsätter Elektronikhuset att montera mediaomvandlare i färdigblåsta fastigheter i Fredsbergs by, Mårby, Sörby och Hajstorp. Ordningsföljden bland dessa områden är för mig oklar i skrivande stund, men man har lovat vara helt klar inom november månad.