Östra är klart! Och västra kommer…

Nu är alla fastigheter i Fredsberg Fiber Östra klara, och det återstår några stycken på västra sidan. Tyvärr har det varit en del stopp på Västra sidan i Mårby när fibern skulle blåsas i vilket har lett till en del fördröjning på flera dagar.

Vi har dess bättre fått respit med att få all redovisning klar till Länsstyrelsen, så vi räknar ändå med att få allt klart i tid för att få ut bidragen.

Styrelsen för Västra arbetar med att få klart inskrivningar och markupplåtelseavtal hos lantmäteriet. Vi har även varit på utbildningskvällar om nätägarskap och ekonomiredovisning för fiberföreningar i arrangemang av Leader.