Informationsmötet i Fredsbergs Bygdegård

Det kom ungefär 50 intresserade till informationsmötet 2012-05-09 i Fredsbergs Bygdegård. De fick en genomgång hur långt de båda ideella föreningarna har hunnit, samt höra på Tomas Birgersson från MTEAB, Viktor Bergström från Fastbit, Anders Johansson från Leader Norra Skaraborg samt Frank Bekamp från Maintrac, projektledare för MTEAB’s fibergrävning åt Göta Kanal bolaget. Dessutom kom Anders Karlsson från Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening och berättade om deras erfarenheter.


Åhörarna sitter och väntar på att mötet skall börja


Mötet och diskusionen har kommit igång.


Viktor Bergström från Fastbit håller föredrag om tjänster på det planerade fibernätet.

De ideella föreningarna Fredsberg Fiber Östra och dito Västra tackar åhörarna samt talarna för visat intresse.

Intressanta länkar som nämnes under mötet:
www.norravadsbofiber.se    Fiberförening som ansluter till vårt område i nordväst.
www.bhfiber.se     Fiberförerning som ansluter till vårt område i norr.
www.fastbit.se     Levererar bredbandstjänster till privatpersoner, företag, fastighetsägare, kommunal verksamhet och föreningar.
www.snabbt.net     Leaders informationsportal om bredband.
www.mteab.net     Mariestad-Töreboda Energi AB, med bl.a. telekom.