Årsmöte med de ideella föreningarna

Vi har som ni vet bildat ekonomiska föreningar för att fortsätta driva fiberarbetet.

De ideella föreningarna ska avvecklas, och den 29:e april kl 19.00 kallar vi till årsmöte i bygdegården där vi förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar planerar att ta det första beslutet om att lägga ner de ideella föreningarna.