Hurra!!! Nu driftsätts första fastigheterna!

På måndag börjar Vänerenergi att belysa vårt fibernät och elektronikhuset inleder arbetet med att kontrollmäta anslutningarna i Äng, Äskekärr, Atterud och Haga. Därmed kan berörda fastighetsägare börja teckna tjänster på www.openbit.se. Det tar sedan någon vecka eller två innan tjänsterna börjar levereras. Ett informationsbrev går ut till alla berörda fastighetsägare under helgen.

 

 

Informationsmötet Fredsbergs Bygdegård 5:e december

IMAG2330
Det kom ungefär 35 medlemmar och intresserade till informationsmötet för Fredsberg Fiber Västra i Fredsbergs Bygdegård. Vi fick dels en lägesrapport hur långt vi har hunnit, framförallt den nya samförläggningen med Vänerenergi. Uppdaterad kalkyl som pekar på att vi klarar gränsen 25.000 kr. Jonas Lind gick igenom vad Fastbit har att erbjuda. Tomas Birgersson från Vänerenergi svarade på frågor, liksom Pehr Mathiasson från Elektronikhuset.
Mötet avslutades med att vi tog det andra och slutgiltiga beslutet att lägga den ideella föreningen. Nu finns det bara dito ekonomisk förening.

Informationsmötet i Fredsbergs Bygdegård

Det kom ungefär 50 intresserade till informationsmötet 2012-05-09 i Fredsbergs Bygdegård. De fick en genomgång hur långt de båda ideella föreningarna har hunnit, samt höra på Tomas Birgersson från MTEAB, Viktor Bergström från Fastbit, Anders Johansson från Leader Norra Skaraborg samt Frank Bekamp från Maintrac, projektledare för MTEAB’s fibergrävning åt Göta Kanal bolaget. Dessutom kom Anders Karlsson från Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening och berättade om deras erfarenheter.


Åhörarna sitter och väntar på att mötet skall börja


Mötet och diskusionen har kommit igång.


Viktor Bergström från Fastbit håller föredrag om tjänster på det planerade fibernätet.

De ideella föreningarna Fredsberg Fiber Östra och dito Västra tackar åhörarna samt talarna för visat intresse.

Intressanta länkar som nämnes under mötet:
www.norravadsbofiber.se    Fiberförening som ansluter till vårt område i nordväst.
www.bhfiber.se     Fiberförerning som ansluter till vårt område i norr.
www.fastbit.se     Levererar bredbandstjänster till privatpersoner, företag, fastighetsägare, kommunal verksamhet och föreningar.
www.snabbt.net     Leaders informationsportal om bredband.
www.mteab.net     Mariestad-Töreboda Energi AB, med bl.a. telekom.

Informationsmöte

Den 9:e maj klockan 18.00 håller vi ett informationsmöte i Fredsbergs Bygdegård för alla som är intresserade av hur det går med fiberutbyggnaden i Fredsberg. Vi planerar för projektering i sommar och bildande av två ekonomiska föreningar i höst. Grävstart och inkoppling under 2013.

Bli medlem redan nu i någon av våra fiberföreningar, Fredsberg Fiber Västra eller Fredsberg Fiber Östra. Betala in medlemsavgiften på 100 kr på bankgiro eller när ni kommer på mötet. Du får möjlighet att påverka och får fortlöpande information. För bankgironummer, se under fliken Styrelse. Ange namn och märk ”Medlemsavgift 2012″.

På mötet blir det information från Fredsberg Fiber Västra och Östra, Tomas Birgersson från MTEAB kommer, liksom Jonas Lindh från Fastbit.

Väl mött!

Inbjudan Informationsmöte 2012-05-09