Östra är klart! Och västra kommer…

Nu är alla fastigheter i Fredsberg Fiber Östra klara, och det återstår några stycken på västra sidan. Tyvärr har det varit en del stopp på Västra sidan i Mårby när fibern skulle blåsas i vilket har lett till en del fördröjning på flera dagar.

Vi har dess bättre fått respit med att få all redovisning klar till Länsstyrelsen, så vi räknar ändå med att få allt klart i tid för att få ut bidragen.

Styrelsen för Västra arbetar med att få klart inskrivningar och markupplåtelseavtal hos lantmäteriet. Vi har även varit på utbildningskvällar om nätägarskap och ekonomiredovisning för fiberföreningar i arrangemang av Leader.

Driftstörningar

Nu var det länge sedan jag hann sätta mig ner och uppdatera fiberbloggen för Fredsberg Fiber Västra. Tyvärr är det inte bara glada nyheter jag har att komma med.

Vi har drabbats av en hel del driftstörningar för de medlemmar som har fått sin mediaomvandlare monterad. Flera medlemmar har inte kunnat teckna bredbandsavtal med någon tjänsteleverantör. När man har nått Openbit via mediaomvandlaren har inte systemet kunnat identifiera den adress man surfar in från. Nu när vi har påtalat problemet FLERA GÅNGER för våra entreprenörer så har vi nu blivit lovade att grundorsaken ska vara hittad och systemet korrekt inom närmaste dagarna. Vi är INTE nöjda med hur detta har blivit för er medlemmar som drabbats!

Vi drabbades förra fredagen av att nätet släcktes helt en stund på förmiddagen, i samband med en skada på stamfiberledningen i Lyrestad som binder ihop vårt nät med omvärlden. Detta var i och för sig inte så långvarigt men fick oss att inse att vi i styrelsen behöver ett system för att bli meddelade om dylika incidenter av vår kommunikationsoperatör. Det var samma skada som fick hela Törebodas fibernät och mycket av mobiltrafiken att gå ner under fredagen.

Några medlemmar har också drabbats av röda lampor i sina mediaomvandlare av olika skäl. Olyckligt, men tyvärr är det nog normalt att någon mediaomvandlare kan vara felaktig, någon fiberskarv felsvetsad och liknande. De av oss kända felen ska ha åtgärdats ganska snabbt. Sitter du på en mediaomvandlare med röd lampa så felanmäl det genast till Fastbit eller till någon av oss i styrelsen.

Montörerna som har varit ute och monterat mediaomvandlare hos er har varit lite otydliga i sin information, vilket har lett till att några har försökt koppla upp sig innan de fått tre gröna lampor, medan andra har uppfattat att de inte får ansluta mediaomvandlaren till elnätet förrän de fått ytterligare information från Fastbit, vilket sedan inte kommit.

Nåväl, nu är det slutgnällt över saker som inte fungerat. Vad gäller färdigställandet av nätet känner vi oss relativt lugna att vi ska kunna bli klara i tid före årsskiftet och den deadline för stödet som vi har i samband med detta. Vad gäller grävning återstår nu tre fastigheter i Hajstorp. Blåsning av fiber sker för fullt uppe i Fredsbergs by och fortsätter sedan ner mot Mårby som blev färdiggrävt i veckan. Två medlemmar söder om Mon saknar fortfarande mediaomvandlare som de ska få inom kort. Sedan fortsätter Elektronikhuset att montera mediaomvandlare i färdigblåsta fastigheter i Fredsbergs by, Mårby, Sörby och Hajstorp. Ordningsföljden bland dessa områden är för mig oklar i skrivande stund, men man har lovat vara helt klar inom november månad.

Uppdatering för Fredsberg Fiber Västra

I veckan har vi haft ett planeringsmöte med våra entreprenörer och kan nöjt meddela att projektet är i fas och fortsätter som planerat, detta trots att det råder brist på fiber så att det har varit vissa problem att få tag på tillräckliga mängder. Vem som helst som tar en biltur i svensk landsbygd kan förstå detta. Det pågår fiberprojekt nästan överallt. På väg till och från helgens släktfest i Grebbestad såg jag måååånga.

Några hållpunkter:

  • Minst 25 av våra medlemmar är nu färdiguppkopplade mot omvärlden via fiber, och fler tillkommer i stort sett varje dag.
  • Kommande två veckor ska hela ”södra området” vara helt klart. Det är alla fastigheter i Fredsberg Fiber Västra som får signalen från överlämningspunkten i Levsäng, vilket innebär alla medlemsfastigheter söder om Udda och Mon. Dessa utgör knappt 3/4 av våra medlemmar.
  • Kvar är nu Fredsbergs by, Mårby, Hajstorp, Nybro, Brona och ett par fastigheter i norra Sörby.Grävning och fiberblåsning till dessa kommer att ske kontinuerligt från och med denna vecka.
  • Grävningen avslutas i Hajstorp efter den 30 september då vi har möjlighet att gräva på kanalbolagets mark först efter avslutad turistsäsong.
  • Eftersom hela norra området får signalen från brunnar på kanalbolagets mark innebär det att hela kvarvarande ”norra området” tänds upp ungefär samtidigt, efter den 30 september.

 

 

Det lyser grönt!!!

image

Det lyser tre gröna lampor i mediaomvandlaren hos våra första medlemmar! Det betyder att vårt nät nu har kontakt med VänerEnergis stamfiber och att det för dessa kunder går att beställa tjänster. Per Johansson i Atterud rapporterar att han redan surfar med 100 Mb/s via fiber hemma. Det är annat än de 2 Mb/s som han kunde få med ADSL. Det fungerar så att du kopplar in en dator i bredbandsjacket på mediaomvandlaren med en vanlig nätverkskabel. Du dirigeras då till openbit och får välja bredbandstjänst som i bästa fall hoppar igång direkt.

Hurra! Hurra! Hurra! (Får erkänna att jag är lite avundsjuk. Hos mig är det inte ingrävt än)

Information om inkoppling i mediaomvandlaren

I och med att de första fastigheterna nu driftsätts skickar Fastbit med information till dessa kunder om hur mediaomvandlaren fungerar. Denna information är mycket läsvärd för alla medlemmar som får sina anslutningar under hösten. Därför lägger vi ut den här på hemsidan. (Bli inte förvirrade av att det står VänerEnergis stadsnät istället för vårt nät i informationspappret. Det är VänerEnergi som äger tekniken som Fastbit levererar tjänster genom fram till vårt nät)

information om mediaomvandlaren

Lägesrapport för Fredsberg Fiber Västra

image

Här ser vi en fiberbrunn i en beteshage vid Nolåsen Sörgården. I större delen av området har vi skåp istället för brunnar men där det går betesdjur måste fiberskarvarna grävas ner i brunnar i stället för att skåp inte får vara i fred.

Nu är fibern inblåst och svetsad och elektronikskåp är monterade i fastigheterna i Äng, Atterud, Haga och Äskekärr. Här återstår bara kontrollmätning av anslutningarna så ska området kunna tändas upp.

I området Hulteboda, Nolåsen, Kvarnbolet, Apetorp, Torstorp och Levsäng pågår grävning till de sista fastigheterna och blåsning av fiber.  Detta ska vara klart denna vecka. Sedan tar WLM ett par veckors sommaruppehåll från grävning och fiberblåsning. När de kommer tillbaks i augusti fortsätter de med arbetet i Hajstorp och från Nolåsen upp mot Klubbetorp och Snapa.

Senaste nytt i Västra

Vi i Fredsberg Fiber Västra har skickat in en reviderad budget och ansökan om förlängt slutdatum till länsstyrelsen som beviljat detta. Det nya slutdatumet är 30 november 2014 varefter vi har 3 månader på oss att komma in med alla handlingar som krävs för slutredovisning så att vi kan få ut vårt stöd.

Den nya lägre budgeten innebär att kravet på offentlig upphandling släpps.

I övrigt behöver vi ligga i för att få allt klart till slutdatum. VänerEnergi har kört hårt med sina samförläggningsåtaganden och berättade på sitt byggmöte härom veckan att de tror sig vara klara med båda områdenas grävning senast i slutet av september.

WLM har haft lite bekymmmer med fiberblåsningen då den kanalisation som lagts ner i Haga-Äng området är klämd på några ställen. Dessutom är marknaden för fiber överhettad i Sverige och det är svårt att få tag på de kvantiteter fiberkabel som vi behöver. Detta har bland annat resulterat i att vi har fått använda kortare fiberkabel och sätta en extra fiberbrunn med de svetsningar som tillkommer.

Just nu gräver WLM ifrån Nolåsen-korsningen och söderut för att ansluta till den befintliga kanalisationen vid Nolåsen Sörgården. När denna är grävd och blåst och Elektronikhuset har svetsat och monterat skåp i alla fastigheter kan Haga-Äng området tändas upp som första delområde inom Fredsberg Fiber Västra. Detta kommer dock dröja ett antal veckor efter semestrarna.

 

En summering av årsmötet för Fredsberg Fiber Västra

Den 20:e maj 2014 hade Fredsberg Fiber Västra årsmöte.

Ett trettiotal medlemmar samlades på  bygdegården.

Förutom årsredovisning samt information om projektets ekonomi och fortskridande togs följande beslut:

Omval till styrelsen av Erik Henningsson (ordförande), Björn Thorell  och Gert Lundin (suppleant) vilket innebär en oförändrad styrelse för kommande verksamhetsår.

Till valberedning inför nästa årsstämma valdes Kjell Andersson, Karolina Hallborg och Katrine Johansson

Protokollet i sin helhet:1983_001