Aktuell information Från Fredsberg Fiber Västra

I samband med kallelsen till årsstämma skickades följande information ut till medlemmarna:

Målet för anläggningen av nätet är att allt ska vara klart och driftsatt under 2014, eftersom vi behöver göra vår slutredovisning till länsstyrelsen för det stöd vi fått.

För att åstadkomma detta gräver vi just nu med två grävlag, ett lag från WLM i egen regi, och ett lag på uppdrag av VänerEnergi för de samförlagda sträckorna där elkabel ska grävas ner. WLM kommer även att starta upp blåsning av fiber i de slangar som redan är nedgrävda inom en snar framtid. Mer information om hur arbetet fortskrider får du om du kommer på årsstämman.

Du som fastighetsägare kan redan nu titta på det utbud av tjänster som finns på www.openbit.se (välj ”beställ tjänst” ingång byalag). Lägg märke till att det öppna nätet verkligen leder till prispress; priserna på bredband för internet är betydligt lägre än när vi gjorde våra prisjämförelser för ett år sedan. T ex kan du få snabba 60/30 Mbit/s från T3 för bara 147 kr/mån. (byanätsavgift tillkommer)

Tänk på att inte gå in i för långa bindningstider på dina nuvarande abonnemang för TV, internet och telefoni samt att du kan behöva byta e-postadress om du har en adress som är knuten till ett ADSL-abonnemang.

Vad det gäller TV kan det vara bra att veta att om man bara har gratiskanalerna så får man fortsätta att titta på dem via antenn. TV via fiber får man om man väljer att teckna Fastbits kabel-TVpaket med 19 kanaler för 135 kr/mån samt ev. tilläggspaket från Sappa.

Fiberföreningen står för monteringen av den signalomvandlare dit bredbandsrouter, TV-antennkabel och telefoni ska dras. Vill du inte ha TV-tjänster eller fast nätverk utan bara trådlöst så är det enkelt att koppla in en vanlig router i signalomvandlaren med hjälp av en vanlig patchkabel, likadan som du idag kanske har inkopplat i ett ADSL-modem. Tänk på att äldre trådlösa routers kan begränsa kapaciteten på ditt nätverk. Om du beställer 100 Mbit/s så måste din router kunna hantera hastigheten för att du ska kunna få ut i närheten av den hastigheten trådlöst. Behöver du hjälp med nätverksinstallation av TV eller bredband hemma i samband med fiberdragningen så kan de flesta el-firmor göra sådant arbete, t ex Elektronikhuset eller Eliit.

En kedjegrävare

Det råder febril aktivitet i hela Fredsberg på fiberfronten som vi tidigare berättat. Vänerenergi gräver de sträckor vi ska samförlägga. De har bland annat anlitat Wikstrands maskin för uppdraget. Här är deras stora kedjegrävare som används på de sträckor som inte innehåller för mycket sten, framför allt åkermark.

IMAG2766

Dags för Årsstämma!

Du som är medlem i Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening
kallas härmed till årsstämma

Tisdag 20 maj 2014
kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fortskridandet av grävningen av fibernät i området och om anslutningen av din fastighet. (anmälan om övriga ärenden enligt dagordningen mottages gärna i förväg till sekr Björn Thorell, bjorn@fredsbergfiber.se)

Kaffe med tilltugg serveras

Välkomna!

Årsstämmans dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller    förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 14. Övriga ärenden
 15.  Aktuell information
 16. Mötets avslutande

Soliga framsteg

WLM har haft framgång med att gräva fram befintlig kanalisation i gott skick. Härligt med utejobb dessa soliga aprildagar. Samtidigt håller VänerEnergis grävlag på att ta sig fram till knutpunkten i Nolåsen som vi ser på bilden nedan.

wpid-imag2721.jpg

 

Mera bilder och mera medlemmar från Västra

När grävmaskin står för dörren trillar det in nya medlemmar. Vi välkomnar bland annat församlingen in i fibergemenskapen, de ämnar att ansluta åtminstone församlingshemmet.

Det mycket som händer på en gång. Vänerenergi har satt igång med tryckning och grävning av sina första sträckor samtidigt som WLM gräver i vår regi. Vi i styrelsen försöker ligga steget före med markägarkontakter och med att göra upp om anslutningspunkter. Eftersom vi har fått flytta anslutningen mot Vänerenergi då fiberbrunnen i Lövsäng stod dumt placerad så har det inneburit extraintensivt arbete de senaste dagarna.

Ni som är mer intresserade av vad som händer på Östra sidan om kanalen har säkert märkt att det grävs på den sidan också.

Samtidigt drar det ihop sig till årsmöte för Västra föreningen. Mer information om detta kommer snart!

IMAG2701En närbild på maskinen som trycker slang under vägar och vattendrag

 

IMAG2691

IMAG2690

 

Nu hittar du oss på Openbit!

Nu kan du kika på utbud och priser för Fredsberg fiber västra och östra på Openbit. Surfa in på http://byalag.openbit.se/serviceguide/ (öppnas i ny flik) och se vilka priser som gäller just nu.

För egen del blir det Internet med minst 30 Mbit/s nedströms, men troligen slår jag till på 90 eller 100 Mbit/s. TV behöver jag inte med den bredbandshastigheten. Då satsar jag på ett eller ett par on demand -tjänster istället, och en liten dator kopplad till TV´n.

puff-byalag2

Det rör på sig!

Nu är det mycket på gång i Västra.

Vi har efter att noga studerat offerter från tre firmor beslutat att gå vidare med WLM som gräventreprenör. De tre anbuden var mycket bra och likvärdiga kostnadsmässigt och till slut fick den lokala förankringen spela en avgörande roll. WLM kommer att gräva de sträckor som inte Vänerenergi gräver samt blåsa fiber i hela nätet.  Elektronikhuset anlitas av WLM för svetsningsarbetet.

Vi har i veckan varit ute med WLM och detaljstuderat sträckan från överlämningspunkten i Levsäng upp till Nolåsen-korset, vilken ska grävas först. Vi kikade även på sträckan från Nolåsen och söderut till befintlig kanalisation för att räta ut några frågetecken. Så snart avtalen är tecknade drar grävningen igång. Det dröjer förmodligen bara någon vecka.

Här studeras kartorna ingående.
image

På gång i Fredsberg Fiber Västra

Vi jobbar på flera fronter i styrelsen och här är lite av vad som är på gång just nu:

 • Vi har skrivit avtal med Vänerenergi om att samförlägga stora delar av det område som återstår med dem, så att de samtidigt med vår fiberkanalisation passar på att gräva ner luftburen elkabel.
 • För att få del av länsstyrelsens bidrag måste vi göra en förenklad upphandling av de grävarbeten som vi gör i egen regi, samt av fiberarbetena. Detta förfrågningsunderlag har gått ut till fyra intressenter i mellandagarna.
 • Som ni medlemmar säkert märkt har vi gått ut med fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar i den ekonomiska föreningen.
 • Vi arbetar på att kartlägga markägarförhållandena i området och så snart vi kan går vi ut med de första markupplåtelseavtalen
 • Vi har ansökt om och precis i dagarna blivit registrerade för moms.
 • Vi har inlett samrådsprocess med länsstyrelsen runt kulturminnen, fornminnen och vattenskyddsområden i området. Detta är också något som krävs för att få del av länsstyrelsens bidrag