Information från östra

Vi på östra sidan har nu 38 stycken påskrivna fastighetsanslutningsavtal. Vår förprojektering visar att kostanden nu kommer under 25 000 kronor. Vi har i styrelsen nu tagit beslut om att starta. Det känns riktigt spännande att vi äntligen är igång. Nästa steg är markägaravtal. Berörda markägare kommer att kontaktas.