En liten kallelse

Det är ju så att vi av ekonomiska skäl har fört över all verksamhet från en ideell förening till Fredsberg Fiber Västra Ekonomisk förening. Så nu har vi en liten förening över som vi inte längre behöver. Vi beslutade den 29:e april i år att vi skulle lägga ner den, men för att få göra detta krävs enligt stadgarna två stämmobeslut. Nu vill vi passa på att ta detta andra beslut när vi ändå har ett allmänt informationsmöte i bygdegården. Så slipper vi ett ytterligare räkenskapsår för en förening som inte längre behövs. Därför kallar vi alla er som var medlemmar i den ideella föreningen till extra stämma den 5:e december kl 20.30. Känn er välkomna!