Förprojekteringen ”klar” för västra

Nu har vi fått in en första förprojektering för Fredsberg Fiber Västra från Elektronikhuset. Området är vidsträckt vilket innebär att det blir mer stamfiber och fler tryckningar under vägar och vattendrag. I dagsläget innebär det att kalkylen inte ser riktigt så bra ut som för Östra sidan. Vi behöver runt 90 intresserade  för att dra igång egen grävning med denna kalkyl.

Vi ser över möjligheterna att kapa kostnader i kalkylen:

  • Samförläggningen med Vänerenergi är inte med i denna kalkyl, och vi hoppas såklart att samförläggningen ska kunna innebära besparingar.
  • Vi tittar på att gå ner i dimension på den kanalisation som går från nod till fastighet i de fall där sträckan är så kort att det går att trycka fibern.
  • Vi blir tvungna att spara in på den överdimensionering av nätet som medger plats i nätet för dem som anmäler sig i efterhand, för att om möjligt kunna ersätta en del 96-fiber med 48-fiber som är betydligt billigare. Det blir alltså VÄLDIGT VIKTIGT att vara med från början för att vara säker på att kunna få fiber till sin fastighet.

Det är alltså hög tid för Er som ännu inte anmält sig skicka in ansökan om medlemskap till föreningen. Blankett finns här på hemsidan under fliken dokument. Du som anmält dig, prata gärna med de grannar du har som inte ännu är anmälda. Medlemsmatrikeln för Västra som är utskickad med e-post stämmer i stort sett, endast några namn har tillkommit.