Informationsmöte den 5:e december kl 19 i Fredsbergs Bygdegård

– Nu kör vi! Det blir fiber i Västra Fredsberg!

Det är dags att gräva för fiber i hela Fredsberg Fiber Västras område. Styrelsen för den ekonomiska föreningen har beslutat att använda Fastbit som kommunikationsoperatör, och vi har tagit in en ny lite mer detaljerad och slimmad kostnadskalkyl på hela projektet. Nu kan vi genomföra projektet inom de ekonomiska ramar som tidigare fastslagits. Allt detta innebär att du som fastighetsägare har en del saker att ta ställning till. Därför kallar styrelsen till allmänt möte för alla intresserade fastighetsägare som bor inom Fredsberg Fiber Västras område, oavsett om du har medlemskap i den ekonomiska föreningen eller inte. Ni som är medlemmar och har lämnat e-postadresser kommer även att få kallelse per mejl.

Plats:   Fredsbergs bygdegård

Tid:      5:e december kl 19.00

Detta kommer vi att ta upp:

  • visa den nya kostnadskalkylen
  • visa en karta med tänkt dragning av fibernätet med möjlighet att lämna information och synpunkter
  • diskutera ungefärlig arbetsgång och tidsplan för grävning och fiberblåsning
  • installation  av elektronik i hemmet, viktiga saker att tänka på
  • visa tjänsteutbudet via Openbit
  • övriga frågor