Karta

Karta över området som ska förses med bredband. Fredsberg Fiber Västra väster om kanalen och Fredsberg Fiber Östra öster om kanalen.