Möte om utbyggnad

Ikväll 6/4 kl 19:00 är det möte i Bygdegården angående eventuell utbyggnad av fibernätverket i Fredsberg Fiber Västra i områdena Sörby-Attorp och Nolåsen.

Fastighetsägare i berörda områden är personligt inbjudna till mötet.

Anna