Nya avtalet – hit ska du vända dig

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar att det nya avtalet som fiberföreningen tecknat inte är med kommunikationsoperatören Bösnet utan med stadsnätsägaren VänerEnergi som äger stamnät och teknik för belysning av vårt nät. Därför ska du nu vända dig till VänerEnergi vid tekniska problem med din anslutning så som exempelvis trasig ONT – ”tekniklåda”, och inte som förut direkt till kommunikationsoperatören.

Du kan fortfarande börja med i första hand att vända dig till din tjänsteleverantör om du saknar tjänst utan uppenbar anledning. De kan kontrollera om signalen går fram till din tekniklåda som den ska och att inget är fel i fakturering eller avtal med dem.

De gånger du ska vända dig till oss i fiberföreningens styrelse är om fibernätet skulle skadas, till exempel på grund av vilt eller oavsiktlig avgrävning.