Nytt i samförläggningen Vänerenergi – Fredsberg Fiber Västra

Nu har Vänerenergi grävt klart ”sprängningssträckan” borta vid Äskekärr. Det visade sig att vi helt slapp den befarade sprängningen vilket är en stor ekonomisk fördel för oss. Imorgon måndag börjar de etappen från Hulteboda och västerut, med att gräva fram till några av fastigheterna i korsvägen mellan Fredsbergsvägen och väg 202. I och med att vi nu går in i en fas med grävning till fastigheter kommer vi att ha Per-Eric Ivarsson (070-524 98 11) från styrelsen med vid Vänerenergis arbetsmöte varje morgon kl 07, så om du är fastighetsägare i området som ännu inte anmält dig ombeds du kontakta honom snarast.