DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb10085)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb10085 (2)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:FiberkabelStatus:PlaneratStatustid:2018-01-03 17:00:59Starttid:2018-01-15 00:00:00Förväntas vara åtgärdat:2018-01-15 02:00:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Avbrott i 15 minuter, gäller slutkunder som har tjänsteleverantörer: Riksnet, Alltele, T3, samt Kalejdo (IP-TV samtliga tjänster). Gäller Fastbits kunder i Vara kommun, som är anslutna via Svenska Stadsnät.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9825)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9825 (1)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2017-11-10 13:46:58Starttid:2017-11-14 05:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-11-14 05:20:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Planerat avbrott ca 5 minuter under tiden 2017-11-14 5:00-5:20. Påverkar följande: kunder hos tjänsteleverantörer Fastbit, T3, Riksnet, Bredband2, Kalejdo (IPTV).

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9543)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9543 (1)Ärendeid-beskrivning:FörbindelsenummerStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:PlaneratStatustid:2017-10-05 14:30:26Starttid:2017-10-09 10:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-10-10 17:00:00Område:Openbit-nätetBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Underhållsarbete, uppgradering av system, sker 2017-10-09 – 2017-10-10. Nya tjänster kan inte startas under tiden som uppgraderingen pågår. Befintliga tjänster ska inte vara påverkade.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

DIO-meddelande från Fastbit AB (diowebb9032)

DIO-meddelande från Fastbit ABMeddelandeid:diowebb9032 (3)Ärendeid-beskrivning:Ej definieradStörningstyp:PlaneradStörningsbeskrivning:SiteStatus:KlartStatustid:2017-05-31 07:13:42Starttid:2017-05-31 03:00:00Förväntas vara åtgärdat:2017-05-31 05:30:00Område:Skövde samt MariestadBeskrivning:UnderhållsarbeteInformation:Avslutat: Avbrott 2017-05-31: 03:00-05:30: 2×20 min påverkar förbindelser med Openbit/Fastbit i Skövde och VEABs nät.

Tel: 020-37 38 00
E-post: info@fastbit.se
Webb: www.fastbit.se
Besöksadress:
SA Norlings gata 38
532 88 Skara

Artikel om 5G och fiber från ”Ny teknik”

I april publicerade tidningen Ny teknik en klarläggande artikel om förhållandet mellan 5G och fiber där representanter för tre stora aktörer uttalar sig: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Klipper in svaren på en av  frågorna som får expertsvar i artikeln:

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

Nästa vecka drar det ihop sig till årsstämma!

Torsdag 12:e maj 2016

kl 19.00 i Fredsbergs Bygdegård

Kallelse till medlemmarna är skickad via e-post eller brevlåda.

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av byanätsavgift
 13. Frågan om debiteringsmodell för efterkommande anslutningar
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 17. Beslut om anmälan om medlemskap i ”fibersamverkan.se”
 18. Övriga ärenden
 19. Aktuell information
 20. Läget för utökat nät i Sörby-Attorp mm
 21. Så hittar du information om driftstörningar
 22. Mötets avslutande

Möte om utbyggnad

Ikväll 6/4 kl 19:00 är det möte i Bygdegården angående eventuell utbyggnad av fibernätverket i Fredsberg Fiber Västra i områdena Sörby-Attorp och Nolåsen.

Fastighetsägare i berörda områden är personligt inbjudna till mötet.

Anna