Samförläggning på gång

Vänerenergi (f d MTEAB) kommer att gräva ner högspänningsledning i vårt område med start i vår. Detta gäller i första läget sträckan Hulteboda – Atterud längs med Mariestadsvägen och senare även Atterudsvägen upp till Haga. Fredsberg Fiber Västra kommer  att få möjlighet att samförlägga fiberkanalisation längs dessa sträckor och även eventuella sträckor som grävs för svagström fram till abbonenter. I kväll har vi haft första mötet med Vänerenergi i detta ärende, och det ser mycket bra ut för vår del. Vänerenergis planer sammanfaller i stora delar med våra behov av grävning.

Därför kommer vi nu att intensifiera kontakterna med er fastighetsägare i detta område för att få klart vilka fastigheter vi ska dra fram fiber till i samband  med vårens grävning. Om du bor i kartans område och ännu inte har ansökt om medlemskap i den ekonomiska föreningen, så är det dags nu.

karta över aktuellt område