Dokument

Teknisk information angående anslutning:

information om mediaomvandlaren

 

Informationsbrev

Informationsbrev till boende i Haga, Atterud, Äskekärr och Äng inför driftsättning. Brev driftsättning

Varför Du ska ha fiber

infoblad jan13

 

Blanketter föreningen

Blankett för ansökan om medlemskap i ekonomisk förening Östra och Västra

 

Stadgar:

Stadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Stadgar Fredsberg Fiber Östra Ekonomisk Förening 130205 pdf

Stadgar för Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening antagna 2013-02-05

 

Protokoll:

Protokoll från konstituerande möte Fredberg Fiber Västra Protokoll f_rt vid bildande av Fredsberg Fiber V_stra ekonomisk f_rening 2013-02-05

Årsmötesprotokoll 2014 Fredsberg Fiber Västra  1983_001