Styrelser

Fredsberg Fiber Västra ekonomisk förening

Ordförande: Erik Henningsson, 070-574 02 60
Kassör: Per-Eric Ivarsson, 070-524 98 11
Sekreterare: Björn Thorell, 070-549 65 88
Ledamot: Anna Hagström, 070-603 75 58
Suppleant: Gert Lundin, 070-594 82 44
Suppleant: Per Johansson, 0506-126 06

För att nå oss per e-post, använd formuläret på sidan Kontakt och prenumeration.

Adress: Fredsberg Fiber Västra, Stallgatan 3E, 545 32  Töreboda
Organisationsnummer: 769625-9972
Bankgiro: 159-6154

Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Ordförande: Roelof Krijger, 070-578 00 47
Kassör: Anders Nilsson, 070-633 09 01
Sekreterare: Malin Bodmar Gustafsson, 070-28 82 184
Ledamot: Christian Lindgren

Adress: Fredsberg Fiber Östra, Riksberg 13, 545 90 Töreboda