Korta avbrott att vänta på torsdag förmiddag

Fredsberg Fiber Västra växer och i samband med att två nya anslutningar ska kopplas in på torsdag kommer ett antal omkopplingar behöva ske i vårt centrala nodskåp. Detta innebär att flera medlemmar kan uppleva korta avbrott i sin fibertjänst under torsdag förmiddag. Arbetet är planerat mellan klockan nio och elva.