Om bredbandstjänster på Bösnet

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att alla tjänsteleverantörer inte är representerade på byalagsingången på bösnet: https://byalag.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1

Om din befintliga tjänsteleverantör INTE finns på denna lista kommer du antagligen INTE heller att erbjudas det förmånliga pris som följer föreningens avtal med VänerEnergi.

Om du betalar mer per månad för din tjänst än vad tjänsterna kostar på länken ovan bör du överväga att säga upp ditt befintliga avtal och teckna ett nytt avtal med någon av dessa leverantörer!

Flera av våra medlemmar har till exempel haft A3 som tjänsteleverantör. Detta bolag håller på att gå ihop med bredband2 vilket är anledningen till att de valt att inte lista sig bland byanätstjänsterna.