Resultat av enkäten

För några månader sedan bad vi er att svara på en enkät om föreningarnas framtid.

Resultatet visar att en överväldigande majoritet förordar försäljning av föreningarna och de flesta önskar i första hand en försäljning till VänerEnergi. Vi kommer därför att ta ytterligare steg mot detta under året och räknar med att komma med de första skarpa förslagen till nästa års stämma. Räkna ändå med att hela processen fram till en försäljning kommer att ta några år, med anledning av alla avtal som behöver ses över.

Resultatet av Fredsberg Fiber Västras enkät

Resultatet av Fredsberg Fiber Östras enkät