Har du rätt pris på bredbandet?

I månadsskiftet april-maj i år blev Fredsberg Fiber tvungna att gå från Openbit till Bösnet som kommunikationsoperatör och portal för fibertjänster. Oturligt nog sammanföll vår övergång med att en av internetleverantörerna, bolaget A3, gick ihop med Bredband2. Det gamla bolaget A3 listade sig därför aldrig på byanätsinloggningen på Bösnet. Våra medlemmar som tidigare haft A3 och som inte själva bytt leverantör vid övergången till Bösnet flyttades automatiskt över till Bredband2 i samband med sammanslagningen i juni.

Nu har det kommit till vår kännedom att Bredband2 åtminstone i vissa fall inte uppmärksammat att det var skillnad på stadsnätskunder och byanätskunder när de tog över efter A3. Därför kan det ända att några av er fortfarande betalar fel pris för er fiberuppkoppling!!

Vi ber därför er medlemmar som har Bredband2 att kontrollera er månadsavgift på senaste fakturan och jämföra denna med priset på Bösnet: https://byalag.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1. Skulle det vara så att ni betalar fel pris behöver ni kontakta Bredband2 och reglera detta! Be att få tillbaka den sammanlagda mellanskillnaden som ni betalt för mycket för alla månader sedan övergången till Bredband2 i juni månad!

Resultat av enkäten

För några månader sedan bad vi er att svara på en enkät om föreningarnas framtid.

Resultatet visar att en överväldigande majoritet förordar försäljning av föreningarna och de flesta önskar i första hand en försäljning till VänerEnergi. Vi kommer därför att ta ytterligare steg mot detta under året och räknar med att komma med de första skarpa förslagen till nästa års stämma. Räkna ändå med att hela processen fram till en försäljning kommer att ta några år, med anledning av alla avtal som behöver ses över.

Resultatet av Fredsberg Fiber Västras enkät

Resultatet av Fredsberg Fiber Östras enkät

Nya avtalet – hit ska du vända dig

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar att det nya avtalet som fiberföreningen tecknat inte är med kommunikationsoperatören Bösnet utan med stadsnätsägaren VänerEnergi som äger stamnät och teknik för belysning av vårt nät. Därför ska du nu vända dig till VänerEnergi vid tekniska problem med din anslutning så som exempelvis trasig ONT – ”tekniklåda”, och inte som förut direkt till kommunikationsoperatören.

Du kan fortfarande börja med i första hand att vända dig till din tjänsteleverantör om du saknar tjänst utan uppenbar anledning. De kan kontrollera om signalen går fram till din tekniklåda som den ska och att inget är fel i fakturering eller avtal med dem.

De gånger du ska vända dig till oss i fiberföreningens styrelse är om fibernätet skulle skadas, till exempel på grund av vilt eller oavsiktlig avgrävning.

Ketchupeffekt

image

Nu känns det som att det händer mycket på en gång.

Vi har varit ute och besökt några av er i samband med att vi delade ut kallelsen och gläder oss åt att allt fler intresserar sig för att få fiber till sin fastighet.

Vi har dessutom äntligen fått in projekteringsunderlaget för Östra sidan och det ser riktigt bra ut. Kom till mötet i bygdegården den 5:e februari kl 19 så För ni ta del av dessa mer detaljerade ekonomiska förutsättningar.

Nu drar vi igång

Här kommer en liten sammanfattning av dagens möte.

Vi beslöt att gå vidare med att ombilda föreningarna till ekonomiska föreningar. Då krävs bl a nya stadgar som vi börjar skriva på direkt. När föreningarna är ombildade kommer områdets samtliga fastighetsägare att kontaktas.

Projektering för västra ska beställas, och i samband med detta behöver kartmaterialet ses över.

I slutet av augusti kommer vi att delta i ett teknikmöte för att få mer insyn i skillnaderna mellan aktiv och passiv fiberteknik.

//Anna

Läget inför semestern

Arbetsgrupperna arbetar oförtrutet vidare för att förverkliga snabb uppkoppling till oss här i området runt Fredsberg.

Vi har nu tilldelats medel från Leader i form av så kallade fibercheckar, vilket ska hjälpa oss med finansieringen av  projekteringsarbetet. Projektering för Östra är beställd, och Västras projektering kommer att beställas direkt efter semestern. Det känns som att det rullar igång ordentligt nu.

Arbetsgruppens första möte efter semestrarna är satt till tisdag 14:e augusti. Då kommer vi att dra upp tidsramar för att ombilda föreningarna till ekonomiska föreningar, och intensifiera arbetet med att kontakta de fastighetsägare som ännu inte bestämt sig för att vara med.

Vill du vara med i arbetsgruppen eller anmäla ditt intresse för att ansluta din fastighet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller skriva en rad till oss via kontaktfliken här på hemsidan.

Ha nu en skön semester, så återkommer vi i augusti