Läget inför semestern

Arbetsgrupperna arbetar oförtrutet vidare för att förverkliga snabb uppkoppling till oss här i området runt Fredsberg.

Vi har nu tilldelats medel från Leader i form av så kallade fibercheckar, vilket ska hjälpa oss med finansieringen av  projekteringsarbetet. Projektering för Östra är beställd, och Västras projektering kommer att beställas direkt efter semestern. Det känns som att det rullar igång ordentligt nu.

Arbetsgruppens första möte efter semestrarna är satt till tisdag 14:e augusti. Då kommer vi att dra upp tidsramar för att ombilda föreningarna till ekonomiska föreningar, och intensifiera arbetet med att kontakta de fastighetsägare som ännu inte bestämt sig för att vara med.

Vill du vara med i arbetsgruppen eller anmäla ditt intresse för att ansluta din fastighet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller skriva en rad till oss via kontaktfliken här på hemsidan.

Ha nu en skön semester, så återkommer vi i augusti