Uppdatering i Västras samförläggning

Nu är Vänerenergi snart klara med sina grävarbeten i den andra etappen av samförläggningen av våra rör för fiber med deras markförläggning av elkabel. Endast ett par fastigheter återstår. Sedan har faktiskt ca en tredjedel av Fredsberg Fiber Västra allt klart för fiberblåsning.