Styrd borrning

image

Här är en några dagar gammal bild från när man gjorde styrda borrningar under väg 202. Nu kan man se svarta rör sticka upp i åkern på några ställen där denna maskin varit framme. Ett av rören per ställe är föreningens rör som det kommer att dras fiberslang i. I takt med att det grävs klart fram till fastigheterna kommer rörändarna att försvinna ner i marken.

I veckan kommer Vänerenergi att fortsätta grävningen bort emot Äng,  till vår styrelsemedlem Gerth Lundins glädje. Han kan hoppas på både bättre elnät och fiber inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det blir sämre och sämre med 4G…

Tidigare under året har Telia till mitt förtret skurit ner på den maximala datamängd som ingår i deras 4G-abonnemang. (Jag försöker överleva utan fiber genom att komplettera mitt långsamma adsl med 4G när jag behöver snabbare uppkoppling) Nu har även Telenor följt i samma fotspår och skurit ner från 80Gb till 12Gb (!) per månad i sitt mest generösa abonnemang. Läs mer här. Mobil teknik är verkligen inte en billig lösning för den som använder datamängder för mediakonsumtion…

Nytt i samförläggningen Vänerenergi – Fredsberg Fiber Västra

Nu har Vänerenergi grävt klart ”sprängningssträckan” borta vid Äskekärr. Det visade sig att vi helt slapp den befarade sprängningen vilket är en stor ekonomisk fördel för oss. Imorgon måndag börjar de etappen från Hulteboda och västerut, med att gräva fram till några av fastigheterna i korsvägen mellan Fredsbergsvägen och väg 202. I och med att vi nu går in i en fas med grävning till fastigheter kommer vi att ha Per-Eric Ivarsson (070-524 98 11) från styrelsen med vid Vänerenergis arbetsmöte varje morgon kl 07, så om du är fastighetsägare i området som ännu inte anmält dig ombeds du kontakta honom snarast.

Här har ni vår slang

Nu är vi igång och samförlägger slang för fiber med Vänerenergis markförläggning av starkström längs Mariestadsvägen. Hittills rullar arbetet på bra och det har blivit mindre sprängning än befarat. Vi hoppas på ingen sprängning alls, för bästa möjliga ekonomiska resultat. Starkströmskabeln är den svarta, och bredvid den ligger en vit 4-pipig kanalisation för fiber som vi kommer att kunna använda för att blåsa stam- och husfiber i. Hoppas på att snart kunna återkomma med mer actionfyllda bilder på grävningsarbetet.

slang vid Äskekärr