Datum satt för årsstämma för Fredsberg Fiber Västra

16 maj 2017 är det dags för Årstämma i Fredsberg Fiber Västra i Bygdegården. Mer information kommer närmare stämman med förslag på dagordning och ekonomisk rapport för 2016.

Enligt tidigare information skulle mötet vara 9:e maj men det fick flyttas på grund av bokad bygdegård.