Information om försäljning av Fredsberg Fiber Västras fibernät

Efter två beslut på årsstämma och extra årsstämma har styrelsen för Fredsberg FIber Västra nu gått vidare med försäljningen av fibernätet till VänerEnergi.

Villkor

Måndagen den 1 juli skrevs avtalet på av styrelsen och här följer ett sammandrag av vad detta innebär för dig som har en aktiv anslutning hos oss:

Överlåtelsedatum för nätet är den 1 september. Då övergår alla anslutningar automatiskt till VänerEnergis stadsnät. Villkoren för anslutning kommer att skickas ut per post från VänerEnergi.

Eftersom VänerEnergi använder samma plattform för tjänsteleverans i stadsnätet som föreningen använt för sitt nät (Bosnet https://www.bosnet.se) så innebär detta att din befintliga tjänst löper vidare utan att du behöver göra något. Däremot innebär överlåtelsen en förändrad kostnadsfördelning för dig: Tjänsten blir dyrare per månad, enligt stadsnätspriserna på bosnet: https://www.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1 medan byanätsavgiften försvinner. Din totalkostnad kommer i de allra flesta fall att vara oförändrad, men eftersom tjänsteleverantörerna tillämpar fri prissättning kan detta skilja sig åt beroende på vilken tjänsteleverantör du har.

Avveckling och återbetalning

Föreningen kommer på sikt att avvecklas genom en process som kallas ”likvidation”. I samband med detta kommer föreningens tillgångar att betalas ut till medlemmarna. Detta kommer att ske i två steg. I ett första steg i höst kommer en del av försäljningssumman för nätet att fördelas på medlemmarna genom nedskrivning av insatser. I samband med detta kommer kostnaden för årets byanätsavgift för månaderna fram till överlåtelsen att dras av mot den första återbetalningen av insats. För att den slutliga återbetalningen ska kunna ske måste, enligt vårt avtal med VänerEnergi, sex månader passera från att överlåtelsen trätt i kraft så att inga oväntade kostnader för överlåtelsen uppstår. Därefter ska föreningens kostnader för avveckling betalas. Detta innebär ett datum för den andra återbetalningen någon gång under 2025.

Markägare

Markägare med ett befintligt markupplåtelseavtal med oss kommer att få ett nytt avtal med VänerEnergi som part hemskickat per post efter semestrarna. Skriv på och returnera detta till VänerEnergi så utbetalas den grundersättning som föreningen förhandlat fram. När VänerEnergi fått in alla markupplåtelseavtal kommer föreningens nyttjanderätter hos Lantmäteriet att tas bort (”dödas”).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.