Senaste nytt i Västra

Vi i Fredsberg Fiber Västra har skickat in en reviderad budget och ansökan om förlängt slutdatum till länsstyrelsen som beviljat detta. Det nya slutdatumet är 30 november 2014 varefter vi har 3 månader på oss att komma in med alla handlingar som krävs för slutredovisning så att vi kan få ut vårt stöd.

Den nya lägre budgeten innebär att kravet på offentlig upphandling släpps.

I övrigt behöver vi ligga i för att få allt klart till slutdatum. VänerEnergi har kört hårt med sina samförläggningsåtaganden och berättade på sitt byggmöte härom veckan att de tror sig vara klara med båda områdenas grävning senast i slutet av september.

WLM har haft lite bekymmmer med fiberblåsningen då den kanalisation som lagts ner i Haga-Äng området är klämd på några ställen. Dessutom är marknaden för fiber överhettad i Sverige och det är svårt att få tag på de kvantiteter fiberkabel som vi behöver. Detta har bland annat resulterat i att vi har fått använda kortare fiberkabel och sätta en extra fiberbrunn med de svetsningar som tillkommer.

Just nu gräver WLM ifrån Nolåsen-korsningen och söderut för att ansluta till den befintliga kanalisationen vid Nolåsen Sörgården. När denna är grävd och blåst och Elektronikhuset har svetsat och monterat skåp i alla fastigheter kan Haga-Äng området tändas upp som första delområde inom Fredsberg Fiber Västra. Detta kommer dock dröja ett antal veckor efter semestrarna.