Stämma Fredsberg Fiber Västra

Nu närmar det sig årsstämma för Fredsberg Fiber Västra.


Vi samlas i Fredsbergs Bygdegård den 25:e april kl 19.


Ärenden för beslut anmäles till Björn Thorell bjorn@fredsbergfiber.se 

Hälsningar 
Styrelsen för Fredsberg Fiber Västra genom
Anna Hagström