Det rör på sig!

Nu är det mycket på gång i Västra.

Vi har efter att noga studerat offerter från tre firmor beslutat att gå vidare med WLM som gräventreprenör. De tre anbuden var mycket bra och likvärdiga kostnadsmässigt och till slut fick den lokala förankringen spela en avgörande roll. WLM kommer att gräva de sträckor som inte Vänerenergi gräver samt blåsa fiber i hela nätet.  Elektronikhuset anlitas av WLM för svetsningsarbetet.

Vi har i veckan varit ute med WLM och detaljstuderat sträckan från överlämningspunkten i Levsäng upp till Nolåsen-korset, vilken ska grävas först. Vi kikade även på sträckan från Nolåsen och söderut till befintlig kanalisation för att räta ut några frågetecken. Så snart avtalen är tecknade drar grävningen igång. Det dröjer förmodligen bara någon vecka.

Här studeras kartorna ingående.
image