På gång i Fredsberg Fiber Västra

Vi jobbar på flera fronter i styrelsen och här är lite av vad som är på gång just nu:

  • Vi har skrivit avtal med Vänerenergi om att samförlägga stora delar av det område som återstår med dem, så att de samtidigt med vår fiberkanalisation passar på att gräva ner luftburen elkabel.
  • För att få del av länsstyrelsens bidrag måste vi göra en förenklad upphandling av de grävarbeten som vi gör i egen regi, samt av fiberarbetena. Detta förfrågningsunderlag har gått ut till fyra intressenter i mellandagarna.
  • Som ni medlemmar säkert märkt har vi gått ut med fastighetsanslutningsavtal till alla medlemmar i den ekonomiska föreningen.
  • Vi arbetar på att kartlägga markägarförhållandena i området och så snart vi kan går vi ut med de första markupplåtelseavtalen
  • Vi har ansökt om och precis i dagarna blivit registrerade för moms.
  • Vi har inlett samrådsprocess med länsstyrelsen runt kulturminnen, fornminnen och vattenskyddsområden i området. Detta är också något som krävs för att få del av länsstyrelsens bidrag