Har du rätt pris på bredbandet?

I månadsskiftet april-maj i år blev Fredsberg Fiber tvungna att gå från Openbit till Bösnet som kommunikationsoperatör och portal för fibertjänster. Oturligt nog sammanföll vår övergång med att en av internetleverantörerna, bolaget A3, gick ihop med Bredband2. Det gamla bolaget A3 listade sig därför aldrig på byanätsinloggningen på Bösnet. Våra medlemmar som tidigare haft A3 och som inte själva bytt leverantör vid övergången till Bösnet flyttades automatiskt över till Bredband2 i samband med sammanslagningen i juni.

Nu har det kommit till vår kännedom att Bredband2 åtminstone i vissa fall inte uppmärksammat att det var skillnad på stadsnätskunder och byanätskunder när de tog över efter A3. Därför kan det ända att några av er fortfarande betalar fel pris för er fiberuppkoppling!!

Vi ber därför er medlemmar som har Bredband2 att kontrollera er månadsavgift på senaste fakturan och jämföra denna med priset på Bösnet: https://byalag.bosnet.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1. Skulle det vara så att ni betalar fel pris behöver ni kontakta Bredband2 och reglera detta! Be att få tillbaka den sammanlagda mellanskillnaden som ni betalt för mycket för alla månader sedan övergången till Bredband2 i juni månad!