En liten kallelse

Det är ju så att vi av ekonomiska skäl har fört över all verksamhet från en ideell förening till Fredsberg Fiber Västra Ekonomisk förening. Så nu har vi en liten förening över som vi inte längre behöver. Vi beslutade den 29:e april i år att vi skulle lägga ner den, men för att få göra detta krävs enligt stadgarna två stämmobeslut. Nu vill vi passa på att ta detta andra beslut när vi ändå har ett allmänt informationsmöte i bygdegården. Så slipper vi ett ytterligare räkenskapsår för en förening som inte längre behövs. Därför kallar vi alla er som var medlemmar i den ideella föreningen till extra stämma den 5:e december kl 20.30. Känn er välkomna!

 

Informationsmöte den 5:e december kl 19 i Fredsbergs Bygdegård

- Nu kör vi! Det blir fiber i Västra Fredsberg!

Det är dags att gräva för fiber i hela Fredsberg Fiber Västras område. Styrelsen för den ekonomiska föreningen har beslutat att använda Fastbit som kommunikationsoperatör, och vi har tagit in en ny lite mer detaljerad och slimmad kostnadskalkyl på hela projektet. Nu kan vi genomföra projektet inom de ekonomiska ramar som tidigare fastslagits. Allt detta innebär att du som fastighetsägare har en del saker att ta ställning till. Därför kallar styrelsen till allmänt möte för alla intresserade fastighetsägare som bor inom Fredsberg Fiber Västras område, oavsett om du har medlemskap i den ekonomiska föreningen eller inte. Ni som är medlemmar och har lämnat e-postadresser kommer även att få kallelse per mejl.

Plats:   Fredsbergs bygdegård

Tid:      5:e december kl 19.00

Detta kommer vi att ta upp:

  • visa den nya kostnadskalkylen
  • visa en karta med tänkt dragning av fibernätet med möjlighet att lämna information och synpunkter
  • diskutera ungefärlig arbetsgång och tidsplan för grävning och fiberblåsning
  • installation  av elektronik i hemmet, viktiga saker att tänka på
  • visa tjänsteutbudet via Openbit
  • övriga frågor

Fredsberg Fiber Västra ”väljer” Fastbit

För ett par tre månader sedan skickade vi i Västra ut en förfrågan om att bli kommunikationsoperatör (KO), dels till Telia Operator Business och dels till Fastbit. Det är dessa två aktörer som har tillgång till eget fibernät i området och därmed rimlig möjlighet att agera KO.
Eftersom Telia trots påtryckning från vår sida inte svarat på vår förfrågan, så beslöt styrelsen idag att välja Fastbit. Detta innebär att Fastbit kommer att beIysa nätet och leverera en plattform för att ni ska kunna välja er tjänsteleverantör. Nu följer förhandlingar om det avtal som ska gälla mellan föreningen och Fastbit.

Fastbits plattform heter Openbit. Gå gärna in på hemsidan och kika på deras utbud av tjänster genom att klicka på länken.